By HUMAN TOUCH
สินค้าของเราล้วนเกิดมาจากความรักของเรารักในสิ่งที่ทำ
รักคนรอบข้าง และรักโลก บวกกับความเชื่อ แรงบันดาลใจ
และจุดยืนที่จริงจังเต็มหัวใจของเรา ซึ่งก็คือ...
"เ ร า ทุ ก ค น เ กิ ด ม า พ ร้ อ ม กั บ ค ว า ม รั ก"
ความรักที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนหัวกลม ๆ ตัวเป็นไม้ขีดไฟ
ของทั้งคุณ boy และ girl ที่เกิดมาจากความรู้สึกที่จริงแท้ไม่ปรุงแต่งของความรัก.. 
เพื่อที่เรื่องราวของตัวการ์ตูนนี้จะเป็นตัวแทนของความรักให้กับทุกคู่ได้
 

ไม่ว่าจะอยู่คนละดาว หรือห่างไกลกันแค่ไหน
แต่สิ่งที่โยงหัวใจเราด้วยกันก็คือ...ความรัก

ความทรงจำตอนนั้น.....
ฟองสบู่ที่เราหยอกล้อเล่นกันมันรายล้อมเราเต็มไปหมด....ความรักของเราก็ด้วย

สำหรับบางคนแค่ได้ฟังคำบอกรัก สั้นๆ
ก็ทำให้หลับฝันดีได้ทั้งคืน

 

 
Did you say... 'I   l o v e   y o u' today ?

สิ่งเล็ก ๆ รอบตัว ที่เรียกว่า "ความรัก" สำหรับคนสองคนที่มีใจตรงกัน
ถ้วยกาแฟบอกรัก
เสื้อยืดบอกรัก
 
มากกว่าการบริการ... คือการส่งมอบความรัก ความคิดถึง 

Original Couple Products Since 1998

Powered by MakeWebEasy.com