เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆที่บ้านนกขมิ้น

12583 Views  | 

เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆที่บ้านนกขมิ้น

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา ร้านฮิวแมนทัชได้มีโอกาสเห็นน้ำใจและความดีงามต่างๆ ในสังคมไทยแห่งความเอื้อเฟื้อ ทางเรารู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นสื่อกลางความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีที่ผู้คนมีต่อกัน จากการที่เป็นร้านขายของขวัญทำให้เราได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์จำนวนมากที่ผู้สั่งซื้อให้เราส่งของขวัญถึงผู้รับโดยตรงและให้เขียนข้อความจากใจลงในการ์ดแทนผู้ให้ ซึ่งนอกจากของขวัญจะมีถึงพ่อแม่ญาติมิตรสหายที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปมาหาสู่กันไม่สะดวกในช่วงนี้แล้ว ยังมีคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ให้เราจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในสังคม เช่นการสั่งซื้อแมสหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์อนามัยของร้านฮิวแมนทัช เพื่อมอบให้แก่น้องๆ ในการดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยให้เราจัดส่งแก่ทางมูลนิธิโดยตรง ดังจดหมายตอบรับจากทางมูลนิธิในครั้งนี้

ขอขอบคุณที่ให้แบรนด์เล็กๆ ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจส่งมอบความรัก Love Is Action เพราะเราเชื่อว่าความรักนั้นควรจะแสดงออกมาเป็นการกระทำให้ผู้ที่เรารักได้รับรู้  

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสต์เตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชราและบำบัดผู้เสพยาเสพติด ด้วยการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญในโลกกว้างในวันข้างหน้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ผู้ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสาร ที่เด็กๆไม่มีบ้านอาศัย จึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอน ต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้นโดยตรงได้ที่ โทร 02.3755392 www.baannokkamin.org ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านค่ะ 

“เพราะที่สุดแล้ว สามสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ ความเชื่อศรัทธา ความหวังในจิตใจ และความรัก ซึ่งความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด" ถอดความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ 1 โครินธ์ 13:13

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  ,  นโยบายคุกกี้